Vasser logo
Tjeneste ny nettside vasser
Tjeneste ny nettside vasser

Nettside med publiseringsløsning

Vi leverer både store og små nettsider, men fellesnevneren for alle er at de har et publiseringssystem i bakkant som gjør det enkelt for deg å holde nettsiden oppdatert på egenhånd i tiden etter prosjektslutt.

Investerer du i en ny nettside fra Vasser vil du få en nettside av ypperste klasse. Vi har opparbeidet oss kunnskap og erfaring som gjør at vi kan tilby en ny nettside som er skreddersydd dine målsettinger, brukere og profil. Du vil få en nettside som legger tilrette for digital vekst, god synlighet og er lett å bruke. Den nye nettsiden vil være innenfor krav til universell utforming og personvern, etter lansering vil vi forvalte din nye nettside på en sikker og god måte.

De viktigste stegene ved utvikling av en ny nettside hos Vasser

 • Planlegging og fremdrift
 • Oversikt og forberedelser (innsikt)
 • Tilgang til analyser og tall
 • Sidekart og innholdsstruktur
 • Oppsett av server og publiseringsløsning (Eksempelvis Craft CMS)
 • Skissing og design (UI/UX design basert på bedriftens visuelle identitet og kjerneinnhold)
 • Utvikling frontend
 • Tilpassing av publiseringsløsning (Eksempelvis Craft CMS)
 • Optimalisering for søkemotorer
 • Testing og opplæring
 • Lansering (eventuelle justeringer etter lansering)
 • Drift og samarbeidsavtale

Planlegging og fremdrift av en ny nettside

I starten av et prosjekt legger vi en plan for fremdriften av prosjektet. Vi setter ned noen datoer hvor vi ønsker å gjennomføre kontrollstopp på veien og vi bestemmer når prosjektet skal lanseres. Dette gjøres i samarbeid med kunden slik at vi sammen forankrer prosjektet og setter av tid til gjennomføring. For best resultat er det nødvendig av deg som kunde å sette av litt tid underveis, på denne måten unngår vi for store endringer rett før lansering av nettsiden.

Oversikt og forberedelser av en ny nettside

Tidlig i prosjektet er det viktig å samle så mye informasjon som mulig. Vasser setter seg inn i kundens visjon, målsettinger og målgruppe. Vi ser på konkurrenter og på andre gode og dårlige løsninger. Dette legger et viktig grunnlag for hvordan nettsiden designes og utvikles til en ferdig skreddersydd nettside. Målet er å skape en nettside som blir en viktig brikke i kundens mål og merkevare. Og som løfter kunden digitalt. Vi avdekker om det er spesielle behov eller ønsker som må tas høyde for.

Tidlig i prosessen er det også viktig å avdekke hva slags innhold som må lages. Her anbefaler vi Kjernemodellen som et godt utgangspunkt. Dersom det er ønskelig, kan vi hjelpe til med å fasilitere et møte der vi sammen definerer hva slags innhold som må på plass. Kjernemodellen kobler brukernes behov sammen med bedriftens visjon og målsettinger, den gir en fin oversikt over kundereisen til besøkende og hva man vil at de skal få ut av besøket på din nettside. Kjernemodellen hjelper deg med å jobbe målrettet med innhold på din nettside.

Tilgang til analyser og tall fra gammel nettside

Dersom dere har brukt Google Analytics eller andre analyse verktøy tidligere ønsker vi å få tilgang til disse tallene. Dette gir oss nyttig informasjon om hvordan nettsiden har fungert tidligere og vi kan sette oss noen nye mål for den nye nettsiden. Dersom det ikke foreligger noen tall fra tidligere setter vi enten opp Plausible eller annet verktøy som ivaretar personvern i starten av prosjektet.

Tidlig i prosjektet er det også viktig å avdekke om det må gjøres eventuelle redirects av gammelt innhold. Dette er blant annet viktig for å ivareta allerede opparbeidet domeneautoritet hos søkemotorer. Og for å unngå døde linker i ettertid.

Sidekart og innholdsstruktur ved utvikling av en ny nettside

Før vi begynner med design og utvikling av den nye nettsiden må vi vite hva vi skal bygge. Vi må utarbeide et sidekart over de nødvendige sidene og malene til nettsiden. Sidekartet viser kompleksiteten til nettsiden i en holistisk oversikt. Sidekartet gir oss også en fin oversikt over hva slags innhold som må prioriteres.

Oppsett av server og publiseringsløsning

Når sidekartet er godkjent starter vi med oppsettet og utvikling av nettsiden og publiseringsløsningen. Nettsiden settes opp på en egen sikker server hos en av våre foretrukne leverandører. I publiseringsløsningen tilpasser vi felter og oppsett slik at det skal dekke behovet til den nye nettsiden. Her struktureres innholdsfelter og sider slik at det skal være intuitivt og enkelt å jobbe med for innholdsprodusenter, administratorer eller web redaktører av nettsiden.

Skissing og design av ny nettside

I denne fasen ser vi på den visuell utformingen av nettsiden. Vi skisser opp innholdet som skal vises og former dette visuelt. Logo, farger og fonter implementeres slik at bedriftens visuelle identitet blir ivaretet på best mulig måte. Dersom bedriften ikke har en tydelig visuell identet kan vi designe denne for deg. Dette må i så fall avdekkes tidlig i prosjektet slik at vi kan designe den visuelle identiteten ferdig før vi begynner med denne fasen. Tilslutt vil man sitte igjen med et UI/UX design som er innenfor krav til universell utforming og som representerer bedriften på en best mulig måte digitalt.

Utvikling av nettsidens frontend

Når designet er godkjent tar vi dette videre ut til nettleserene. Designet implementeres og tilpasses de vanligste skjermstørrelser responsivt. Siden Vasser ikke ønsker å låse sine kunder til sære og egenutviklede løsninger, benytter vi alltid standard kode dersom annet ikke er nødvendig for å oppnå best mulig løsning. Standardene Vasser benytter baserer seg hovedsakelig på HTML, CSS, Javascript og PHP. Vi benytter også kjente rammeverk som Tailwind og Twig ved implementering av Craft CMS (publiseringsløsning).

I Vasser er vi opptatt av at alle nettsider vi utvikler skal være raske og semantiske i oppbyggingen. Våre sider støtter de vanligste nettleserene ut av boksen, ønsker man en nettside som skal fungere optimalt i en eldre nettleser må dette avklares på forhånd.

Tilpassing av publiseringsløsningen

Etterhvert som noe innhold kommer på plass og designet er implementert kontrollerer vi at felter i publiseringsløsningen fungerer slik vi har sett for oss. Vi går igjennom og tilpasser der det eventuelt er behov for endringer.

Optimalisering for søkemotorer på ny nettside

I en ny nettside fra Vasser følger det også med et av bransjens beste verktøy til å jobbe med søkemotoroptimalisering, dette er et tillegg som vi installerer i publiseringsløsningen og heter SEOmatic. SEOmatic legger tilrette for at du som kunde enten kan lene deg tilbake og være trygg på at alt du legger ut av innhold på nettsiden også er optimalisert for søkemotorer. Eller, om du ønsker det, kan jobbe aktivt med søkemotoroptimalisering og tilpasse manuelt der du ønsker.

Testing og opplæring ny nettside

Nå nærmer den nye nettsiden seg lansering. Vi tar en gjennomgang av nettsiden og hvordan publiseringsløsningen fungerer. Vi setter opp brukertilganger til de som ikke allerede har fått dette og ser at alt fungerer som det skal. Vi går ellers over hele siden i forhold til design, tilgjengelighet, linker osv.

Lansering av ny nettside

Da har vi endelig kommet til lansering av ny nettside. Dette gjøres på et mest mulig smidig tidspunkt for brukerne og kunden.

Drift og samarbeidsavtale av ny nettside

Etter lansering går prosjektet over i en avtalt driftsavtale eller en større samarbeidsavtale. Denne avhenger av bedriftens behov for bistand eller viktigheten av nettsiden. Uansett må den nye nettsiden ha en driftsavtale som ivaretar sikkerhetsoppdateringer, lisenser, kritiske feil, serverleie med mer. Vasser står ikke inne for prosjekter som ikke går videre på en driftsavtale i ettertid. Dette for å sikre leveransen, kvalitet på prosjektet og så lang levetid som mulig i ettertid.


Kontakt Vasser

Vasser portrett stig

Stig Taftø
Daglig leder
Mobil 93028905
E-post stig@vasser.no

LinkedIn

Utvalgte kundecaser