Vasser logo
Tjeneste design ui ux vasser
Tjeneste design ui ux vasser

Design UX og UI

I Vasser har vi lang og bred erfaring fra flere design- og reklamebyråer. Vi har vært med på å designe alt fra private brands til store digitale løsninger. De siste ti årene har vi jobbet mye med design av brukeropplevelser (UX) og brukergrensesnitt (UI) på digitale flater, da spesielt til nettsider.

UX-design (brukeropplevelse)

UX-design handler om å skape positive brukeropplevelser gjennom intuitivt design, effektive interaksjoner og brukerfokusert innsikt. Målet er å tilfredsstille både brukerens behov og målene til selskapet. I Vasser bruker vi «Double diamond» som utgangspunkt til metode. Fasene i metoden tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet. Vi prøver alltid å gjøre prosjekter så lite komplisert som mulig, uten å kutte de viktigste delene.

UI-design (brukergrensesnitt)

UI-design fokuserer på å utforme brukergrensesnittet, det du ser, inkludert visuelle elementer, interaksjoner og designstil. Målet er å skape estetisk tiltalende og funksjonelle digitale produkter som gir en god visuell opplevelse for brukerne og hjelper de å nå sine mål. Samt ivareta selskapet visuelle identitet og implementere denne så godt som mulig i løsningen. Jo lettere det er for brukeren å utføre ønsket handling, jo mer vellykket er designet.

Visuelt design

Visuelt design handler om å forme et budskap, brukergrensesnitt eller innhold ved hjelp av design. Dette for å blant annet kommunisere tydelig til en målgruppe, løfte frem innhold, vekke følelser, skape engasjement osv.

Designtjenester Vasser leverer

  • UX-design (brukeropplevelser)
  • UI-design (brukergrensesnitt)
  • Design av visuell identitet
  • Nettsidedesign
  • Nettbutikk
  • Appdesign
  • Logodesign
  • Design av rapporter

Flere tjenester fra Vasser

Kontakt Vasser

Vasser portrett stig

Stig Taftø
Daglig leder
Mobil 93028905
E-post stig@vasser.no

LinkedIn