Vasser logo
PRME pris fra FN – 2023 Recognition of excellence in reporting

Design av PRME-rapport for Handelshøyskolen BI

Vasser sto bak design og layout av PRME-rapporten til BI for 2021 til 2022. Rapporten forteller om det målrettede arbeidet Handelshøyskolen BI gjør for å fokusere på bærekraft og utdanne ledere for fremtiden.

Hvem er Handelshøyskolen BI?

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. De er den første norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering. BI har som mål å være en internasjonal og ledende europeisk handelshøyskole.

Hva er en PRME-rapport?

En PRME-rapport fokuserer på seks prinsipper (hensikt, verdi, metode, forskning, samarbeid og dialog) fra de totalt 17 SDG målene (Sustainable Development Goals). For Handelshøyskolen BI er det viktig å få frem og fortelle om det målrettede arbeidet de gjør for å fokusere på bærekraft og utdanne ledere for fremtiden. Det vises til analyser og tall samt dokumentasjon på hva som er blitt gjennomført. Den viser også status per dags dato og forteller om hva BI skal fokusere på fremover. Rapport blir levert hvert andre år.

Hva har Vasser gjort for Handelshøyskolen BI?

Vasser sto bak design og layout av PRME-rapporten til BI for 2021 til 2022. Vasser har bidratt med rådgivning og det visuelle uttrykket basert på underlag fra BI. Rapporten ble levert som en digital PDF-fil.

«Handelshøyskolen BI har veldig god erfaring med å jobbe med Vasser i flere prosjekter. De er løsningsorienterte, fleksible og enkle å kommunisere med, og ikke minst veldig hyggelige å samarbeide med.»

Linn Meidell Dybdahl
Science Communication Adviser Communications and Outreach

PRME rapport BI 2022 forside PRME rapport BI 2022 s3 PRME rapport BI 2022 s9 PRME rapport BI 2022 s8 PRME rapport BI 2022 s17 PRME rapport BI 2022 s14 PRME rapport BI 2022 s22
Utvalgte sider fra PRME-rapporten Vasser har laget for Handelshøyskolen BI.