Vasser logo
Inngangen til Handelshøyskolen BI sin digitale designmanual vist på laptop

Digital designmanual for Handelshøyskolen BI

Vasser har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utarbeidet en digital designmanual som samler hele Handelshøyskolen BI sin visuelle identitet og profil på en digital plattform. Nå trenger ingen lure på om PDFen er oppdatert eller hvor de finner den riktige logoen. Alt er samlet på et sted, lett tilgjengelig for ansatte og enkelt å oppdatere for de som skal administrere innholdet.

Hvem

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Bakgrunn

Utfordringer og målsettinger med prosjektet digital designmanual

Den digitale designmanualen er et resultat av utfordringer Handelshøyskolen BI har hatt med oppdatering av utdaterte PDFer, feil bruk av logo og uklarhet til hva som skal brukes hvor av designmaler og elementer. Mindre frustrasjon og mer arbeidsglede. Målsettingen var å få en total oversikt på et sted. Gjøre dette lett tilgjengelig, effektivt og fremtidsrettet.

Løsningen

Løsning, design og teknologi bak den digitale designmanualen

Løsningen er bygget på en brukervennlig publiseringsløsning som heter Craft CMS. Denne er tilpasset formålet med den digitale designmanualen og er enkel legge inn innhold og oppdatere for innholdsprodusenter, webredaktører og administratorer.

Design

Design som tar høyde for brukergrensesnitt og brukeropplevelse på et enkelt nivå

Det er lagt stor vekt på at den digital designmanualen skal være en løsning som virker enkel å bruke og som ikke tar oppmerksomheten bort fra Handelshøyskolen BI sin visuelle identitet og profil.

Teknologi

Brukervennlige og fleksible løsningsvalg

  • Craft CMS, PHP og Twig.
  • TailwindCSS.
  • HTML5 og CSS3.

Den digitale designmanualen er utviklet med publiseringsløsningen Craft CMS. Frontend er utviklet med standard HTML og CSS kode med rammeverket TailwindCSS.

Resultat

En effektiv digital designmanual med hele Handelshøyskolen BI sin visuelle identitet og merkevareprofil på et sted

  • Mindre frustrasjon rundt å finne riktige maler og filer.
  • Full kontroll over egen visuell identitet og profil.
  • Mindre bruk av feil logovarianter og farger.
  • Mindre bruk av feil maler.
  • Enkel å oppdatere.
  • Alltid oppdatert, på samme sted for alle ansatte og leverandører.
  • Bedre kvalitet.

Se designmanualen her

Digital designmanual bi collage mobil
Digital designmanual bi collage mobil

Kontakt Vasser

Vasser portrett stig

Stig Taftø
Designer
Mobil 93028905
E-post stig@vasser.no

LinkedIn