Vasser logo

Digital designmanual

En digital designmanual forvalter kundens logo, farger og fonter på en digital plattform, filer fra selskapets visuelle identitet kan enkelt lastes ned eller deles og er alltid tilgjengelig. En digital designmanual kan også brukes til å dekke mer av bedriftens visuelle profil som «tone of voice», bildebruk, profilelementer, presentasjsonsmaler og mye mer.

Hva er en digital designmanual?

Tidligere var det vanlig å utarbeide en visuell profilhåndbok eller designmanual for selskapet som en PDF. Denne var vanskelig og oppdatere og ansatte ble sittende med utdaterte versjoner. Med en digital designmanual vil ansatte alltid ha tilgang til siste versjon. Enkel å oppdatere og mer effektivt for hele organisasjonen.

En digital designmanual er flere ting. Det er blant annet en oversikt over bedriften, produktet eller tjenesten sin visuelle identitet (logo, grafiske elementer, fonter og farger). I tillegg kan den innholdet maler til materiell, oversikt over bilder og bildebruk og for eksempel en definisjon og eksempler på hvordan tekst skal skrives og utformes, såkalt «tone of voice». Den kan også inneholde retningslinjer for sosiale medier og presentasjsonsmaler.

Bakgrunn til en digital versjon av designmanualen

Stort sett har alle bedrifter, organisasjoner, produkter og tjenester en visjon og tanke om hvorfor de eksisterer. De har en målgruppe de ønsker å nå og de har et budskap de ønsker å formidle. For å nå ut til ønskede målgruppe benytter man ofte for eksempel tekst og bilder til å forme budskapet.

Vasser er opptatt av fortelle hvor viktig god design er for å nå en målgruppe og for å skille seg ut fra eventuelle konkurrenter eller å lettere bli husket. Det visuelle formspråket er med på å skape en helhet som gjør at design og innhold henger sammen og lettere kan fanges opp av kunder og brukere. For å kunne kommunisere på en helhetlig og god måte i alle settinger og kanaler burde man ha en overordnet visuell strategi eller verktøykasse. Med andre ord, en digital designmanual som samler din visuelle profilen på et sted.

En digital designmanual må ikke forveksles med en design styleguide eller et mer avansert designsystem.

Et eksempel på en digital designmanual som Vasser har utarbeidet.

Handelshøyskolen BI sitt prosjekt.

Kontakt Vasser

Vasser portrett stig

Stig Taftø
Designer
Mobil 93028905
E-post stig@vasser.no

LinkedIn

Relatert

Visuell identitet

Design

Digital designmanual for Handelshøyskolen BI