Vasser logo
Bilde av nettsiden til Voss Parkering på en MacBook
Bilde av nettsiden til Voss Parkering på en MacBook

Ny nettside for Voss Parkering

I tett samarbeid med Mediesmio AS har vi utviklet nettside for Voss Parkering.

Mediesmio AS utarbeidet design i prosjektet, og har lagt stor vekt på universell utforming og et tydelig og klart visuelt språk med gode kontraster og lesbarhet. Vi har videre jobbet med teknisk oppsett for å viderefører det gode designarbeidet og lage en brukervennlig nettside både for besøkende og for innholdsprodusenter.

Teknologi

Nettsiden er bygget i Craft CMS, som både er godt anerkjent for sitt fokus på brukervennlighet, og har veldig bred brukerbase i Norge. Nettsiden er hosta på 100% grønn energi i den lokale Vossaskyen fra Voss Kommunikasjon.

Vi er veldig stolte av denne løsningen, da den sikrer kunde full kontroll på all data, på en bærekraftig og svært fremtidsretta løsning.

Vossparkering nettside universell utforming
Utsnitt av nettsiden på en mobiltelefon