Vasser logo
Bilde av vossparkering.no på mobiltelefon

Ny nettside for Voss Parkering

Voss Parkering hadde en utdatert nettside med mye informasjon og dårlig brukeropplevelse. Vi hjalp til med ny nettside som ryddet opp i strukturen og løfter frem innholdet for brukerne.

Om Voss Parkering

Voss Parkering AS drifter den offentlige parkeringen i Voss. De utfører parkeringskontroll i samsvar med gjeldende lover og sørger for trygg og god framkomst for innbyggere og tilreisende som ferdes i trafikken.

Utfordring

Den gamle nettsiden var lite brukervennlig og hadde en dårlig struktur. Innholdet var lite lesbart og som bruker var det vanskelig å finne det du lette etter.

Løsning

I designfasen ble det lagt stor vekt på universell utforming og et tydelig og klart visuelt språk med gode kontraster og lesbarhet.

Det ble videre jobbet med teknisk oppsett for å viderefører det gode designarbeidet og lage en brukervennlig nettside både for besøkende og for innholdsprodusenter.

Nettsiden er bygget på Craft CMS, som både er godt anerkjent for sitt fokus på brukervennlighet, og har veldig bred brukerbase i Norge. Nettsiden er hosta på 100% grønn energi.

Løsningen sikrer Voss Parkering full kontroll på all data, på en bærekraftig og svært fremtidsretta løsning.

Se nettsiden her.

Bilder

Vossparkering nettside universell utforming
Utsnitt av nettsiden på en mobiltelefon

Relatert

Nettside

Craft CMS

Drift- og forvaltning av nettsider