Vasser logo
Vasser har levert ny nettside for p plan med Ahlin Novateur
Vasser har levert ny nettside for p plan med Ahlin Novateur

Ny nettside for P-Plan

I samarbeid med Ahlin Novateur har vi utviklet ny nettside for P-Plan.

Hvem er P-Plan?

P-Plan har som ambisjon å løse problemet med parkering i tettbygde strøk, frigjøre plass i gatene, senke kostnader og sørge for bedre arealutnyttelsen for utbyggere. Smart parkering for moderne byutvikling.

En underside for p plan
Eksempel på en av undersidene på siden

Teknologi

Nettsiden er bygget opp basert på et utarbeidet designsystem, som implementeres via Tailwind CSS. Publiseringssystemet i bakkant er Craft CMS.

SEO blir håndtert via en plugin som heter SEOmatic, som er anerkjent som et industriledende SEO publiseringsverktøy.

Hosting er gjort via Digital Ocean, på en server i EU (Amsterdam) som kjøres på 100% fornybar energi. Provisjonering av serveren skjer via Laravel Forge.

Animasjoner er gjort i GreenSock.

P plan nettside av vasser på mobil
Utsnitt av hvordan nettsiden ser ut på mobil