Vasser logo

Tre gode grunner til at selskapet burde ha en egen nettløsning

Store aktører lever av data i store mengder. De vil ha deg som bruker til å være på deres plattform lengst mulig slik at du legger igjen mest mulig spor og ser mest mulig av innholdet de sitter på. De vil ha mest mulig informasjon om ditt selskap også. Slik kan de ha enda mere kontroll og tilby enda mere innhold. Forståelig nok, det er jo slik deres forretningsmodell er bygget opp.

Hva om ditt selskap bruker en av disse aktørene sine plattformer til å legge ut innhold, unikt innhold som ikke ligger andre steder. Hva om denne aktøren i fremtiden plutselig bestemmer seg for endre på sin forretningsmodell, blir kjøpt opp eller det kommer konkurrenter som tar over markedet. Hva skjer med dine data da? I værste fall kan alt ditt selskap har publisert på plattformen bli borte. Det er ikke så mange som tenker over det, men det kan bli en realitet.

Hvorfor er det da viktig å ha en egen nettløsning, hva har det med denne problemstillingen å gjøre? Jo, hvis du tar kontroll over egne data helt fra starten av og bygger opp din nettløsning som en informasjonskilde for ditt selskap. Da har du 100% eierskap til alt du skriver og legger ut. Så deler du artikler du selv har eierskap til fra egen nettside i de kanalene du vil bruke for å nå ut til din målgruppe. På denne måten beholder du kontroll over alt selskapet kommuniserer og du skaper mer trafikk til din egen side. Kanskje du en gang i fremtiden vil få bruk for det du bygger opp av innhold, nå vil ingen ting være tapt, du vil alltid stå som kilde og nettsiden vil oppfattes som større og mer troverdig. Økt interesse, gir økt verdi, som gir flere muligheter.