Vasser logo
Fat Marker Sketches fra Vasser

Hva er Shape Up, og hvordan tar vi det i bruk?

Shape Up er en arbeidsmetodikk, eller en samling teknikker opparbeidet gjennom årevis av erfaring fra teamet bak prosjektstyringsverktøyet Basecamp.

Shape Up kan leses i sin helhet online på Basecamp sine nettsider, eller kjøpes i bokform. Boken er skrevet av Ryan Singer mens han arbeidet for Basecamp / 37Signals.

Et viktig aspekt av metodikken er å bryte ned arbeidsoppgaver i sykluser (prosjekter) på maks 6 uker. Det vil si at ingen arbeidsoppgaver skal være større enn at de er overkommelig å gjennomføre innen en syklus.

Shaping

Konseptet "shaping" handler om å tilpasse arbeidsoppgaver tilstrekkelig i forkant slik at de kan gjennomføres innenfor en syklus. Slik "shaping" tar hensyn til apetitten og verdien av arbeidsoppgavene som vurderes gjennomført.

"Shaping" må gjøre en oppgave tydelig og definert nok for et team til å kunne angripe den, men samtidig ikke defineres så mye at litt av handlingsrommet forsvinner. For eksempel brukes såkalte "fat marker sketches" for å sørge for konseptuell forklaring, uten å gå i detaljer på design. Dette gir nok spillerom for designere og utviklere i selve syklusen til å kunne løse oppgavene så enkelt som mulig.

Andre begreper som brukes i Shape Up metodikken er "fixed time, variable scope". Det er et prinsipp som peker mot at oppgaver må tilpasses den tiden som er tilgjengelig, og ikke motsatt. Dette er en grunnstein i metodikken, og er en slags måte å unngå "scope creep" på.

Pitch

Etter at prosjekter er tilstrekkelig tilpasset (shaped) er de klare for å presenteres som interne "pitcher". Disse "pitchene" konkurrerer med hverandre på et såkalt "betting table", hvor beste pitch vinner. Det vil si, en pitch som er godt definert, gir mye verdi og har riktig apetitt i forhold til innsatsen som kreves for å få den gjennomført, er den som blir prioritert videre.

Cool-down

"Cool-down" perioder er tiden mellom sykluser. Her kan det kan utforskes nye idéer, fikse bugs, eller rett og slett puste ut etter en intens prosjekt/syklus. I Basecamp sitt tilfelle er denne på 2 uker.

"Estimates don’t show uncertainty" – Ofte, selv med godt estimerte prosjekter, dukker uventede utfordringer opp underveis. Shape Up løser dette med blant annet "circuit breaker", hvilket betyr at prosjekter som eser ut til ikke å kunne løses innenfor syklusen blir kansellert som default, fremfor forlenget.

"Cutting scope isn’t lowering quality" – Shape Up har et ord for å holde "scope" innenfor de satte rammene. "Scope hammering". Det handler om å skille "må ha" oppgaver fra "fint å ha" oppgaver.


Basecamp bruker arbeidsmetodikken i kombinasjon med deres tydelige fokus på mest mulig uavbrutt arbeidstid. Gründerne bak Basecamp (eller moderselskapet 37Signals) har skrevet flere bøker om temaene produktivitet, bedriftskultur, "remote arbeid" og "best practices". Dette er anbefalt lesing for alle som verdsetter Shape Up modellen og dens grunnleggende idéer.

Link til boka: https://basecamp.com/books/shapeup

Relatert

Northern Playground: Kvalitet, pris og miljøeffekt

Hvilke superkrefter innehar en god designer?

Jony Ives: Fra fysiske til digitale mesterverk

Paula Scher: En mester innen visuelt design

Mindre er mer: Bærekraftig webdesign for fremtiden