Vasser logo
Et CMS hjelper å rydde opp innhold til nettsiden

Hva er et CMS?

CMS er en forkortelse for «Content Management System», som på norsk blir kalt publiseringssystem. Hovedformålet med et CMS er å forenkle innholdsproduksjon på et nettsted, samt organisere innholdet på en god måte.

Trenger du et CMS?

Ikke alle nettsider trenger et CMS.
Dette er viktig å poengtere. Samtidig er det veldig ofte at en nettside har behov for oppdateringer i alle fall en gang i blant.

Vanligvis skiller man på statiske innholdssider, og nettsider med dynamisk innhold. Dynamisk refererer til at det er behov for kontinuerlig editering, ny innholdsproduksjon, jobbing med SEO og/eller mer.

Dersom man har en statisk nettside som er uendret over lang tid, vil et CMS noen ganger være unødvendig. Da kan man like gjerne spare det tekniske oppsettet rundt et CMS, og heller ta kontakt med din utvikler for å gjøre nødvendige endringer i innholdet på siden.

Når bør man velge et CMS?

Grunnen til at et CMS veldig ofte ligger i bunn av nettsider, er at eiere av nettsider ønsker å kunne jobbe med innhold uten å jobbe i kodefiler eller være avhengig av utviklere.

Et CMS gir som regel mening så fort man har behov for endringer med jevne mellomrom. Hvor jevnt spør du? Det er vanskelig å svare på, og avhenger av hvor enkelt du får endret på din statiske alternative nettside.

Eksempel: En statisk html fil hvor du ønsker å endre ordlyden i ingressen. Dersom du må sende endringsønsket til en utvikler og de må gjøre endringen i koden avhenger totalprisen av timeprisen til utvikleren og kompleksiteten i endringen. La oss f.eks si at dette tok 30m, og hadde en timepris på 1300,-. Da betaler man 650,- for endringen som en engangssum.

Hvor mange ganger tillater man seg å gjøre en slik endring før kostnaden begynner å bli et problem? Samtidig må man også huske at endringstidspunktet i veldig stor grad avhenger av utvikleren sin kapasitet i det gitte tidspunktet.

Dersom man har et CMS i bunn, gjør man enkelt og greit endringen selv i CMS'et, akkurat når det passer en selv.

Vanligvis defineres design og regler, samt mulige innholdsblokker i CMS’et. På den måten kan innholdsprodusenter ha en konkret verktøykasse for å kunne lage innhold slik de vil.

Denne verktøykassen kan tilpasses dine behov, og videreutvikles etter ønske.

Hva skiller forskjellige CMS?

Det finnes veldig mange CMS der ute. Dette er delvis fordi det også finnes mange alternative programmeringsspråk i underkant (PHP, Node, Ruby, Python m.m.), men også at det finnes mange forskjellige tilnærminger til hvordan innhold og CMS skal struktureres og jobbes med.

Noen CMS er veldig rettet mot blogg-innlegg og kategorisering av dette (Wordpress), mens andre er mer rettet mot datastruktur uavhengig av hva slags type data det er snakk om (Sanity & Craft CMS). Det er også spissede CMS rettet mot e-handel (Shopify eller WooCommerce).

Hvilke CMS kjenner Vasser?

Vi har jobbet i mange år med et stort utvalg CMS. Fellesnevner for alle systemer vi kjenner er at de enten er PHP basert, eller såkalte hodeløse systemer.

Eksempler på PHP baserte CMS er Craft CMS, Kirby CMS, Statamic, Wordpress, Drupal og Joomla.

Eksempler på hodeløse CMS er Sanity, Contentful og Centra.

Utvalg av cms losninger
Eksempler på noen av CMS løsningene på markedet

Hva bør du tenke på når du velger et CMS?

Valg av CMS system bør gjøres med omhu. Det er store spenn i prismodeller, sikkerhetsnivå, oppdateringsfrekvens og brukervennlighet.

Noen CMS kan fremstå fristende på grunn av utbredt bruk og lav/ingen inngangspris. Det er allikevel viktig å forstå at utbredt i bruk ikke nødvendigvis betyr at systemet er best egnet. Prisen på løsningen du velger bør også vurderes over lengre tidsperiode enn kun den umiddelbare kostnaden ved oppstart.

Wordpress er for eksempel svært utsatt for sikkerhetshull. Det kan være en veldig billig inngangsbillett, men etterhvert er det mer utfordrende å finne seriøse nettside-leverandører der ute som er villige til å ta over bedrifters eksisterende Wordpress nettsider. Spesielt dersom de er utdaterte. Mye av det samme gjelder konkurrentene Webflow og Wix.

Et annet punkt som er viktig å tenke over, er hvor dataen faktisk ligger. Har du en egen server, som du har fullt eierskap til dataene på? F.eks Sanity eller Webflow sine egne CMS-moduler kan virke fristende på kort sikt, men en oversett forskjellsfaktor fra tradisjonelle selv-hostede løsninger (som Wordpress eller Craft CMS) er langtidsperspektivet. Hvor befinner din data seg? Og hva skjer dersom produktet ikke lenger finnes om 5 år? Hvilke muligheter finnes i systemet dersom man ønsker å flytte/migrere til en annen løsning på sikt?

Man bør uansett uavhengig av CMS sørge for at man kontinuerlig holder systemet oppdatert, slik at sikkerhet og brukervennlighet jevnlig forbedres.

Hvorfor vi i Vasser liker Craft CMS

Vi mener alltid at prosjekter ikke begynner med å definere CMS, men at behovene vil styre hva som er beste valg av publiseringssystem.

Allikevel anbefaler vi veldig ofte Craft CMS.

Vi mener det er et av de aller beste når det gjelder brukervennlighet, sikkerhet og fleksibilitet. De har også lang fartstid, og det er et voksende og veldig modent miljø av norske Craft CMS utviklere.

Craft CMS er også veldig fokusert på universell utforming. Les f.eks om W3C sine egne vurderinger som landet på Craft CMS som løsning for sin oppdaterte nettside. Les mer om Craft sin satsing på universell utforming på deres egen blogg.

En annen ting vi virkelig brenner for i Vasser, er langsiktighet. Craft CMS er bygget på tradisjonell teknologi (php, mysql) som har bevist seg som ekstremt robust over mange tiår. Videre har man den store fordelen av å kunne ha full kontroll på 100% av innhold, både database og kode, på en egen server.

Hva med alternativ til Craft CMS?

De tilfellene vi føler Craft CMS blir for voldsomt, lener vi oss ofte mot den noe forenklede systemet Kirby CMS.

Kirby CMS er optimal løsning for små nettsider med enkle innholdsredigeringsbehov.

De største fordelene med Kirby CMS opp mot Craft CMS er at det er enda enklere å få opp og stå, krever mindre serverressurser (billigere i drift), og er et såkalt "flat-file system" hvilket betyr at den ikke benytter databaser. Dette gir ekstremt rask ytelse ut av boksen, og passer ekstra godt til små nettsider.

Der Craft CMS skinner er ofte når innholdsmengden begynner å bli stor. Men man kommer voldsomt langt også med Kirby CMS.

Har du spørsmål?

Si gjerne i fra om du føler noe er uklart rundt dette temaet. Vi diskuterer det gjerne!

Les også vår artikkel: 7 tips til en god og brukervennlig publiseringsløsning (CMS).

Kontakt Vasser

Vasser portrett eddie

Eddie Dale
Utvikler
Mobil 94441442
E-post eddie@vasser.no

LinkedIn

Relatert

Hva er forskjellen på en hjemmeside, nettside og en nettløsning?

Webdesign i Oslo og Lillestrøm