Vasser logo
Craft CMS 4.0 er rett rundt hjørnet!

Er du forberedt på Craft CMS 4.0?

Craft CMS 4.0 (publiseringsløsning) er planlagt lansert 4. mai 2022. Vi oppsummerer her noen av endringene og grunnene til at man bør forberede seg.

Craft CMS 4.0 (publiseringsløsning) er ikke banebrytende, men bringer med seg en god del store oppgraderinger. Ikke minst i underliggende kodebase og effektivitet. Heldigvis er overgangen fra 3 til 4 mindre omfattende enn fra 2 til 3, da store deler av kjernekoden i publiseringssystemet den gang ble oppdatert. Allikevel er det viktig å forberede seg riktig, og sørge for å følge med i tiden når endringer skjer!

Publiseringsflyt i Craft CMS

Hastighet. Oppretting av utkast og revisjoner er nå betydelig raskere, spesielt for installasjoner på flere nettsteder og komplekse innholdsmodeller.

Betingede felt. Feltlayoutelementer og faner kan nå konfigureres til kun å være synlige/redigerbare når visse betingelser er oppfylt, basert på elementet som redigeres, samt den påloggede brukeren.

Nye slideouts for elementredigering. Slideouts for elementredigering støtter nå provisoriske utkast og automatisk lagring, akkurat som Rediger oppføringssider.

Brukeradministrering i Craft CMS

Adresser. Brukere kan nå administrere adresser, som kan refereres til av plugins som Craft Commerce.

Inaktive brukere. Det er nå mulig å administrere brukere som representerer en person eller enhet, men som faktisk ikke har påloggingsinformasjon.

Bilder i Craft CMS

Enklere fokuspunktjusteringer. Det er nå mulig å redigere bildenes fokuspunkter fra forhåndsvisningsmodusene deres, i tillegg til i bilderedigereren.

Alternativ tekst. Volumfeltoppsett kan nå inkludere et innebygd «Alternativ tekst»-felt, som brukes til å definere alt-attributter på systemgenererte-tagger, via Asset::getImg() og bilder gjengitt i kontrollpanelet.

Utvikling i Craft CMS

PHP 8. Craft CMS krever nå PHP 8, noe som gjør det mulig for utviklere å trygt dra nytte av flere nye språkfunksjoner.

Laravel-samlinger. Laravel Collections er nå innebygd i Craft CMS, og gir nye måter å forenkle Twig og PHP-kode på.

Hvordan finne ut hvilken versjon av Craft CMS du er på?

Du er kanskje nysgjerrig på hvilken versjon du har? Dette kan du finne ut ved å logge inn i løsningen og se helt i bunn av publiseringsvinduet. Der bør det under Pro/Solo stå versjonsnummer. Eksempelvis «Craft CMS 3.7.21». Om du er på noe eldre enn Craft CMS 3.7 bør du kontakte dine utviklere og sørge for at du ikke havner for langt bak. Viktigheten av å holde seg oppdatert er både av sikkerhetshensyn, hastighet, brukervennlighether og ikke minst fir å unngå den økte kostnaden og risikoen man tar ved å avvente det til fremtiden. Det bygger såkalt «Technical Debt», og gjør videreutvikling vesentlig dyrere og vanskeligere. Jo lenger bak man havner, desto mer arbeid «hoper seg opp».

Craft Commerce 4

Craft Commerce 4

Tilstandsbyggere. Rabatter, fraktsoner og avgiftssoner har nå tilstandsbyggere, noe som muliggjør mye mer fleksibel matching basert på bestillingen, brukeren eller adressen.

Generering av massekupongkoder. Det er nå mulig å generere kupongkoder i bulk, basert på tilpassede formater som CRAFT4-####.

Krav for oppgradering i Craft Commerce

Craft CMS 4 vil kreve at du starter fra 3.7.11+, hvilket betyr at dersom din versjon av Craft CMS er eldre enn dette, bør du eller dine utviklere forberede seg ved å oppdatere til minimum denne versjonen

Craft CMS 4 krever minimum PHP 8.0 og MySQL 5.7.8 (eller MariaDB 10.2.7). Dette er en bra ting! Dersom din nettside ikke er på PHP 8 allerede, bør den oppdateres uavhengig av Craft CMS 4 eller ei. Eldre versjoner av PHP går mot enden av selv nødvendige sikkerhetsoppdateringer.

Hvordan Vasser forbereder seg på Craft CMS 4

Vi jobber aktivt med å oppdatere alle våre kunders nettløsninger til å være på nyeste versjon og fikser alle utfasings-errorer.

Alle våre kunder med aktive samarbeidsavtaler vil være over på Craft CMS 4 så fort den viser seg å være stabil. Vi avventer vanligvis et par uker for å sikre best mulig at det ikke er noen bugs i overgangen.

Hjelp. Min Craft CMS løsning er voldsomt utdatert?!

Ta det rolig. Det er aldri for sent å ta grep, men vi anbefaler på det sterkeste å gjøre det før problemer oppstår fremfor å vente til uhellet treffer. Ta gjerne kontakt med oss for å høre våre forslag til løsning, og eventuelt et uforpliktende tilbud på oppdatering. :-)