Vasser logo
Grafisk design og universell utforming
Grafisk design og universell utforming

Universell utforming av nettsider

Universell utforming (UU) har blitt et stort tema de siste årene. Vi er veldig glade for dette, og synes det er et veldig riktig og viktig fokus å ha. Vi satser også knallhardt på egenutvikling på området, med mål om å være blant de beste i bransjen på dette området.

Hva betyr universell utforming?

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Ofte blir det fokusert på hva som er krav, og pålagt. Dette er uheldig fokus slik vi ser det. I beste tilfelle er ikke bare fokus på universell utforming noe som sikrer at man er innenfor nødvendige krav, men også noe som fører til bedre design, større nedslagsfelt, stolthet til sitt arbeid og til syvende og sist økt lønnsomhet.Inkluderende vs universell utforming
Illustrert forskjell på universell utforming, og inkluderende design

Forskjellen på universell utforming og inkluderende design?

Ofte er det snakket om inkluderende design i forbindelse med universell utforming.

Bildet over viser to løsninger, som begge er universelt utformet, og tar hensyn til funksjonsnedsettelse. Allikevel er den ene løsningen dårlig designet, og den andre elegant løst. Ikke bare sørger løsning nr.2 for en visuelt penere løsning, men den er såpass integrert i løsningen som en helhet at de som bruker den får samme glede som øvrige besøkende. Dette er inkluderende design. Inkluderende design bør alltid etterstrebes der mulig, da det som regel fører til både bedre og mer helhetlige løsninger.

Hva betyr universell utforming for ditt nettsted?

Nettsider er naturligvis et veldig annerledes produkt enn et fysisk bygg. Allikevel er prinsippene de samme. Nettløsningen skal være tilgjengelig og sørge for en god opplevelse uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Eksempler på grep man bør ta på nettsider:

  • Tastaturnavigasjon / fokusrekkefølge
  • Fontstørrelser og lesbarhet
  • Farger og kontraster
  • Semantisk riktig kode
  • Riktig markering av lenker
  • Riktig bruk av bevegelse på siden
  • Alternativ tekst for bilder
  • Søkefunksjoner
  • Sidetitler

Kilder:

https://www.uutilsynet.no/veil...

Prosjekter med fokus på universell utforming