Vasser logo

Universell utforming (UU)

Universell utforming (UU) har blitt et viktig tema de siste årene. I Vasser etterstreber vi å være blant de beste i klassen innenfor dette fagfeltet.

Hva betyr universell utforming?

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Ofte blir det fokusert på hva som er krav, og lovpålagt. Dette er vel og bra, men i beste tilfelle er ikke bare fokus på universell utforming noe som sikrer at man er innenfor nødvendige krav, men også noe som fører til bedre design, bredere tilgjengelighet, stolthet til sitt arbeid og til syvende og sist økt lønnsomhet.

Krav til universell utforming nettsider

De mest aktuelle kravene er EUs webdirektiv (WAD) og WCAG-standarden.

I offentlig sektor er kravet noe strengere enn privat. Dette skilles ved at offentlig sektor følger WCAG 2.1, mens privat kun er påbudt WCAG 2.0.

Tekst hentet fra uutilsynet: Offentlig sektor skal følge 47 krav (+ ett krav om synstolking fra 2024), men privat sektor skal følge 35 krav.

Inkluderende vs universell utforming
Illustrert forskjell på universell utforming, og inkluderende design

Forskjellen på universell utforming og inkluderende design?

Ofte er det snakket om inkluderende design i forbindelse med universell utforming.

Bildet over viser to løsninger, som begge er universelt utformet, og tar hensyn til funksjonsnedsettelse. Allikevel er den ene løsningen dårlig designet, og den andre elegant løst. Ikke bare sørger løsning nr.2 for en visuelt penere løsning, men den er såpass integrert i løsningen som en helhet at de som bruker den får samme glede som øvrige besøkende. Dette er inkluderende design.

Inkluderende design bør alltid etterstrebes der mulig, da det som regel fører til både bedre og mer helhetlige løsninger.

Hva betyr universell utforming for ditt nettside?

Nettsider er naturligvis et veldig annerledes produkt enn et fysisk bygg. Allikevel er prinsippene de samme. Nettløsningen skal være tilgjengelig og sørge for en god opplevelse uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Eksempler på forbedringspunkter man har på nettsider:

  • Tastaturnavigasjon / fokusrekkefølge
  • Fontstørrelser og lesbarhet
  • Farger og kontraster
  • Semantisk riktig kode (for skjermlesere)
  • Riktig markering av lenker
  • Riktig bruk av bevegelse på siden (evt. tillate nedsatt bevegelse)
  • Alternativ tekst for bilder
  • Søkefunksjoner
  • Sidetitler

Kilder:

https://www.uutilsynet.no/veil...

Relatert

Nettside for Voss Energi

Nettside for Kveik Arbeidsliv