Vasser logo

Handelshøyskolen BI

Gjennom å være en forskningsbasert, læringsorientert og påkoblet handelshøyskole skal BI forme mennesker og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.