Vasser logo

Vasser går fra Google Analytics til Plausible

Vi har fjernet Google Analytics fra egne sider, og går videre med Plausible. Plausible er et "privacy-first" analyseverktøy, som kun samler anonymisert data, som ikke blir delt med noen andre parter. Den er også cookieløs, kodebasen er open source, og ingen data forlater servere i Europa. Dessuten er selskapet bygget på verdier vi står inne for, og 5% av deres inntekter doneres til klimaformål.