Vasser logo
Vasser bruker plausible analytics fremfor google analytics

Vasser går fra Google Analytics til Plausible

Vi har fjernet Google Analytics fra egne sider, og går videre med Plausible. Plausible er et "privacy-first" analyseverktøy, som kun samler anonymisert data, som ikke blir delt med noen andre parter. Den er også cookieløs, kodebasen er open source, og ingen data forlater servere i Europa. Dessuten er selskapet bygget på verdier vi står inne for, og 5% av deres inntekter doneres til klimaformål.