Vasser logo
lpo.no åpent på en laptop
lpo.no åpent på en laptop

Overgang til Craft CMS og videreutvikling av nettløsning for LPO Arkitekter

LPO Arkitekter hadde en utdatert publiseringsløsning, og vi var med på å sikre en god overgang til det mer fremtidsrettede Craft CMS. Vi har også utviklet et spesialtilpasset temaside-verktøy for å skreddersy kreative storytelling-artikler for å presentere prosjekter digitalt.

Bakgrunn

Det dukket opp behov for mer kreativ utfoldelse i form av såkalt "Digital Storytelling", hvor man gjennom bruk av spesialtilpassede "innholdsmoduler" kan sette opp artikler / fremvisninger av prosjekter på mer kreative måter enn tidligere. For å få dette på plass måtte vi først ta tak i det som viste seg å være et utdatert publiseringssystem først.

Oppdatering av publiseringssystem

lpo.no lå tidligere på et publiseringssystem kalt Perch CMS. Dette var dessverre blitt inaktivt de siste årene, og utfordringer begynte å vise seg i både brukervennlighet, sikkerhet og videreutviklingsmuligheter. Vår anbefaling for veien videre var å endre over til Craft CMS. Dette var vår anbefaling både fordi Craft har veldig god og bred støtte blant andre byråer og leverandører i Norge og ellers i verden, samt at teamet bak produktet er veldig tydelige i sine planer og fokus for veien videre. De utvikler i et jevnt tempo, og har et solid team bak produktet. Samtidig fokuserer de på områder vi mener er riktig i dagens marked – universell utforming, sidehastighet, sikkerhet og ikke minst fleksibilitet for veien videre.

Lpokontor
LPO sine kontorer i Lillehammer

Resultat og erfaringer

Etter overgangen til craft CMS er brukeropplevelsen i administrasjonspanelet vesentlig forbedret, samt at sidehastighet og struktur er mye ryddigere organisert. I bunn av systemet ligger også GraphQL og muligheter for hodeløst publiseringssystem på sikt, slik at et eventuelt redesign på sikt er særs fleksibelt hva gjelder valg av teknologi.

Veien videre

Nå som ny nettløsning er oppe og står, kommer det til å skje mye spennende på lpo.no i tiden fremover. Blant annet jobbes det for tiden med videre forbedring av sidehastighet, seo og universell utforming. Alle tre er allerede på gode nivåer, men vi stopper ikke av den grunn. Som en tett samarbeidspartner med LPO ser vi alltid etter forbedringsmuligheter. Gode digitale løsninger krever jevnlig oppfølging, det tar vi oss av.

Flere kundecaser

Kontakt Vasser

Vasser portrett stig

Stig Taftø
Daglig leder
Mobil 93028905
E-post stig@vasser.no

LinkedIn