Vasser logo
Craft vs wordpress

Craft CMS vs Wordpress

Det kan være overveldende å velge publiseringsløsning. Vasser anbefaler Craft CMS til våre kunder. Hvorfor det fremfor Wordpress?

Just because 1000 people in the room agree with you, doesn't mean you're right.

– Warren Buffet.

Kort forklaring

Craft CMS er et publiseringssystem som er spesielt godt egnet til komplekse og skreddersydde nettsider. Wordpress på sin side er et system som i stor grad er bygget på kostnadseffektive hyllebaserte temanettsider. De er vanligvis noe lettere og billigere å få opp og stå, men er derimot mer begrenset hva gjelder skalering, individualisering og videreutvikling.

  • Craft CMS har uendelig muligheter for skreddersøm, og er i særklasse hva gjelder brukeropplevelse rundt innholdsproduksjon.
  • Bruk av Craft CMS øker betraktelig, ikke minst i det norske markedet, men henger fortsatt bak Wordpress i markedsandel.
  • Begge systemer bygger på samme tekniske rammeverk (PHP og SQL).

Introduksjon til Craft CMS

Craft CMS er bygget med utgangspunkt i at innholdsstruktur og behov fra publiseringssystemet er fullstendig fleksibelt. Eksempel: Der en nettside på Wordpress forventer at du har en bloggseksjon, er ikke dette noe Craft CMS tar for gitt. Derimot er det lagt vekt på enkelhet i å sette opp skreddersydde innholdsseksjoner. Dersom man trenger en bloggseksjon er det en smal sak å opprette. Grunntanken i Craft CMS er at man bygger basert på behov, mens man i Wordpress ofte jobber med å fjerne og rydde vekk overflødig arkitektur.

Craft CMS har hatt stor vekst de senere årene, og har spesielt vekst blant kunder og byråer som foretrekker deres brukervennlighet, skalerbarhet, hastighet, sikkerhet og profesjonalitet. Wordpress er allikevel udiskutabelt systemet med størst markedsandel.

The CMS is for people who like to take their time and do things right. It’s for those of us who truly approach our work with the utmost skillfulness and craft.

Brandon Kelly – Pixel & Tonic

Brukergrensesnitt?

Veldig mange har før eller siden vært innom et Wordpress administrasjonspanel grunnet populariteten av systemet. Vår erfaring er uheldigvis at det veldig ofte er bred bruk av gratis tema og plugins som er avhengig av individuelle utviklere spredt over kloden. Derfor er det ikke uvanlig at det er utdaterte elementer på en Wordpress side, og at man allerede på "dashboardet" blir truffet av diverse notifikasjoner om lisensproblemer og versjonskonflikter.

Men i dette tilfellet, la oss for ryddighetens skyld ta utgangspunkt i en ren Wordpress installasjon.


Wordpress skjermbilde
Skjermbilde fra en ren Wordpress installasjon
Skjermbilde craft cms vasser no
Skjermbilde fra Craft CMS

Bilderedigering

Både Wordpress og Craft CMS har verktøy for grunnleggende bildebehandling.

Craft CMS er imidlertid mye mer intuitivt i bruk, brukervennlig og visuelt med appellerende. Wordpress føles noe utdatert på dette området.

Craft CMS kan også definere fokuspunkt/brennpunkt på bilder for å sørge for at den delen av bildet alltid blir synlig (Eksempelvis øyer på et portrett).

Wordpress bildebehandling
Bilderedigering i Wordpress (Merk de små drag-and-drop punktene for å beskjære)
Craft bilderedigering
Bilderedigering i Craft CMS


Kostnader – lisenser og plugins

Craft CMS har en inngangspris på $299 (deretter $59 årlig). Wordpress på sin side er gratis. Dette er grunnen til Wordpress sin betydelige markedsandel.

Situasjonen er ikke den samme når man ser på plugins:

SEO plugin:

Yoast hos Wordpress: €99 EUR i året
SEOMatic for Craft CMS: €99 EUR første år, deretter €49 i året for updates

Avansert redigering av innholdsfelter:

Ofte trengs utvidelser i Wordpress for å tilrettelegge for kunders ønske om å kunne lage mer kreativt innhold. Da er en veldig vanlig løsning å legge til en utvidelse kalt "Elementor".

Elementor $59 i året (essentials)
Craft CMS: Innebygget standardfunksjonalitet som kalles "Content matrix". Dette er ikke noe ekstra utvidelse, og har allerede fleksibiliteten innebygget.

Avansert skjema:

Gravity Forms for Wordpress: $59 i året
Formie for Craft CMS: €99 første år, deretter €49 i året

Merk at både SEO, skjema og avansert innholdsredigering ikke krever plugins i Craft CMS, men kun er mulige tillegg dersom man ønsker spesiell spisset funksjonalitet.

Alt i alt er priser sammenliknbare med unntak av inngangsprisen, som er en forskjell på $299. Dersom nettsideprosjektet ditt avgjøres av denne kostnaden, vil som regel anbefalingen av system være en annen enn disse to alternativene uansett.

Med budsjett lavere enn 25.000,- er no-code verktøy som Squarespace og Wix som regel mer passende, kombinert med egeninnsats og/eller frilansere.

Hosting / Serverleie

Både Wordpress og Craft CMS er nettsider som har stort mulighetsrom hva gjelder hosting. En av styrkene til Wordpress har vært dets fleksibilitet på dette området. Mange hosting-tilbydere har såkalte "one-click-install" løsninger, som gir deg en Wordpress-side "ut av boksen" på sin server. Wordpress kan teknisk sett kjøre på enhver delt eller dedikert server med standard PHP og SQL.

Craft CMS er også veldig standarisert ift. serverbehov, men er noe mer teknisk krevende å sette opp, og krever en teknologisk partner. Det krever også litt mer serverressurser i bruk. Derfor anbefales det å ikke bruke delt webserverhosting med en Craft CMS nettside (eksempelvis en standard domeneshop-webserver).

Craft CMS forventer i sitt tekniske oppsett en moderne arbeidsflyt. Eksempelvis brukes verktøy som Composer, som ofte ikke er tilgjengelig på delte servere. Dette høres kanskje ut som en svakhet, men er faktisk en stor fordel for utviklere, og sørger i bunn og grunn for en vesentlig ryddigere kodebase.

Der Wordpress teknisk sett kan lastes ned som en zip, og legges rett på en server og nærmest være oppe og stå, krever Craft CMS et noe mer teknisk oppsett, men som derimot sørger for versjonshistorikk og verktøy for utviklere for å jobbe separert med utviklingsmiljø fra produksjonsmiljø.

Uavhengig av Wordpress eller Craft CMS, er fordelen hos begge at man kan ha full kontroll på egen server, og selv bestemme hvor man vil ha den. Man kan ta geografiske hensyn, bærekraftighetshensyn og ikke minst fritt skalere serverkapasitet avhengig av egne behov. Dette gir mulighet til å legge til funksjonaliteter og tilpasse nettsiden etter hvert som bedriftens behov endrer seg.

Ytelse

Å ha raske nettsider er et av de sterkeste fordelene du kan ha til sammenlikning med konkurrenter. Det gir deg både bedre resultater i Google (stikkord: Core web vitals), og er bevist direkte lenket til konverteringsrater, frafallsprosent og andre kritiske faktorer.

Craft CMS er anerkjent for å være blant de raskeste og mest effektive i sin klasse, spesielt når det kommer til å håndtere store databaser og tung trafikk.

Wordpress er i utgangspunktet kjent for å være såkalt "bloatware". Hva betyr bloat? På norsk betyr det oppblåst. Et søk på google med ordene "wordpress bloat" gir nesten 6 millioner treff. Problemer med treghet på Wordpress-sider er altså bredt kjent.

Hva gjør Craft CMS bedre på ytelse? Dette handler i stor grad om moderne underliggende kodebase. Wordpress bygger på et gammelt fundament, mens Craft CMS følger mer moderne MVC (Model-View-Controller) arkitektur. Spesielt negativt for Wordpress er hvordan det håndterer eksterne ressurser for temaer og plugins. Det er ikke uvanlig at Wordpress nettsider har flere tusen linjer med ukomprimert css og javascript kode.

Ikke bare forårsaker det trege nettsider, men det er lite bærekraftig, forårsaker unødvendig høy databruk hos kunder, og øker ressursbruk på serveren og gjør den sårbar for større trafikkmengder.

SEO

Wordpress har over lang tid vært yndling for sitt SEO-verktøy "Yoast SEO". I en tid hvor Joomla, Drupal og andre konkurrerende systemer hadde særdeles dårlige SEO-verktøy, stod Yoast og Wordpress frem som en formidabel forbedring. Men dette er over 10 år siden.

Er Yoast SEO fortsatt like bra? Forsåvidt, men markedet har tatt igjen forspranget. Det finnes i dag veldig mange gode alternativ, også i Craft CMS verden. Det tydeligste alternativet i Craft CMS er kalt Seomatic, og er minst like robust (Vi mener hakket bedre).

På mange vis kan man si at begge er tilsvarende gode på SEO, men SEO handler om veldig mye mer enn riktig strukturering av data for søkemotorer. Som nevnt i temaet vedr. Ytelse, er Craft CMS overlegent, og det har også en stor betydning for SEO.

Et av verdens største SEO-verktøy der ute (Moz) bruker forøvrig Craft CMS og Seomatic.

Headless / Hodeløst CMS

Både Wordpress og Craft CMS kan brukes såkalt "hodeløst".

Craft CMS har et dedikert innebygget headless-modus, som er tilrettelagt med alt en utvikler trenger av GraphQL og øvrige tekniske detaljer som brukes i moderne hodeløse oppsett.

Wordpress på sin side har et relativt utdatert REST API dersom man ønsker å bruke innebygget funksjonalitet. Eventuelt må man lene seg på tredjeparts plugins. Wordpress er sjeldent en valgt løsning når man ønsker å gå for et hodeløst system.

Craft CMS kan fungere særdeles godt som et hodeløst system, og man kan kombinere tradisjonell bruk av systemet til nettsiden, samt å servere data til andre kanaler (eksempelvis andre typer digitale apper) via GraphQL.

Åpen kildekode

Ofte nevnes "åpen kildekode" som en styrke for Wordpress. La oss se litt nærmere på denne terminologien.

Både Wordpress og Craft CMS har kildekode åpent tilgjengelig på Github. Man kan aktivt ta del i utviklingen, gjennom både diskusjoner og bidrag til koden.

Hva er da forskjellen på de to?

Selv om Craft CMS har kildekode tilgjengelig på GitHub, forvaltes kodebasen av et selskap, nemlig Pixel & Tonic. Wordpress er derimot noe mer åpent i form av at fellesskapet står bak utviklingen av Wordpress fremfor et selskap.

Det være sagt, er Wordpress sterkt knyttet mot firmaet Automattic, som er drevet av Wordpress-skaperen Matt Mullenweg.

Skreddersøm

Dersom man ser etter skreddersøm, er Wordpress som regel dyrere enn man først tror. Wordpress blir vanligvis brukt i kombinasjon med ferdiglagde temaer med forhåndsdefinert mulighetsrom.

Dersom man ønsker muligheter utover de forhåndsdefinerte mulighetene man har tilgjengelig, kreves da enten PHP utviklere, eller så er man avhengig av å ta kontakt med plugin-/temautviklere og håpe på at de kan bistå. Dette er nærmest håpløst, da man ofte er én av tusenvis som bruker denne plugin/temaet og alle har forskjellige ønsker.

Craft CMS derimot er bygget veldig åpent for skreddersøm. Enten det gjelder utad, eller inne i selve publiseringssystemet. Nærmest alle brikker kan justeres på en Craft CMS nettside. Og på grunn av at kodebasen er så godt strukturert, er som regel veien til løsing betydelig kortere enn tilsvarende for Wordpress.

Hva med Sanity, Webflow, Squarespace og Shopify?

Om du ønsker en tilsvarende artikkel som dette for en annen løsning, send oss gjerne en e-post! Vi har gjort akkurat samme vurderinger av de andre systemene, men har ikke rukket å skrive opp et innlegg rundt det enda.

Relatert

Craft CMS

Universell utforming (UU)

Kontakt Vasser

Vasser portrett eddie

Eddie Dale
Utvikler
Mobil 94441442
E-post eddie@vasser.no

LinkedIn