Vasser logo

Utvikling

Vasser utvikler teknologiske løsninger for små og mellomstore bedrifter. Alt fra rene nettsider, til tyngre nettløsninger – også kalt webapplikasjoner.

Utvikling av nettsider

Vi er ikke fastlåst til noe konkret system, men allikevel har vi våre anbefalinger som har en tendens til å gjenta seg, tross kontinuerlig utforsking av alternativ.

Til rene innholdsnettsider (ikke nettbutikker), vil vi ofte anbefale Craft CMS, da vi har veldig god erfaring med kundetilfredshet i dette systemet, samt at skaperne bak dette publiseringssystemet har verdier og fremtidsplaner som vi mener er fordelaktige for de aller fleste voksende og seriøse selskaper.

Noen ganger er kunde fra start av et prosjekt ute etter et konkret publiseringssystem fordi de er vant til dette fra før. Eksempelvis kan kunder komme fra Wordpress, og i utgangspunktet være uinteressert i andre systemer. Vi har jobbet veldig mye med begge systemer, og ser i dag ekstremt få tilfeller hvor vi mener Wordpress er en bedre løsning for innholdssider.

De få tilfellene hvor Wordpress skinner, er eventuelt i det aller laveste prissjiktet, hvor kunde kun ønsker å bruke et hyllevaretema og ha gratis Wordpress på et billig webhotell. I disse tilfellene er ikke Vasser nødvendigvis riktig leverandør å kontakte.

Vi jobber med kunder som ser verdien av investering i godt håndverk hva gjelder nettsiden, og har forståelse for at gode resultater ikke kommer fra billige og enkle hyllevarer.

Live preview phone craft cms
Eksempel på hvordan redigering i Craft CMS ser ut, med live preview funksjonalitet

Hva mener vi med utvikling av nettløsninger?

Nettløsninger er et bredt begrep. Vi foretrekker allikevel dette paraplybegrepet fremfor webapplikasjoner eller det forenklede begrepet applikasjoner, da vi føler det best gjenspeiler hva produktet er og skal gjøre. Utvikling av nettløsninger er løsninger spesifikt bygget for nettlesere, for å løse problemer/utfordringer som en kunde har – enten internt eller ut mot sine kunder.

Eksempler på nettløsninger kan være intranett, integrasjoner mot andre systemer i bruk, spesialiserte kundeklubber, størrelseskalkulator, rentekalkulator, "dashboard" for oversikt over viktig data for bedriften som henter informasjon fra flere kilder, interaktive årsrapporter m.m.

Slik foregår et typisk utviklingsprosjekt med oss

1. Møte for å kartlegge behov og mål

2. Innsikt i brukerbehov og strategi

3. Vurdere ulike løsninger og definere retning

4. Wireframes, prototypes og skisser

5. Design og utvikling

6. Testing

7. Godkjenning og lansering

8. Drift og støtte

Relatert

Universell utforming (UU)

Drift- og forvaltning av nettsider

Kontakt Vasser

Vasser portrett eddie

Eddie Dale
Utvikler
Mobil 94441442
E-post eddie@vasser.no

LinkedIn